6 метра


Модел 6 м. ширина е възможна в следните варианти и цени:

- 6 м. ширина, 10 м. дължина, 2.80 м. височина - 1 990 лв.

- 6 м. ширина, 12 м. дължина, 2.80 м. височина - 2 250 лв.

- 6 м. ширина, 14 м. дължина, 2.80 м. височина - 2 500 лв.

- 6 м. ширина, 16 м. дължина, 2.80 м. височина - 2 750 лв.

- 6 м. ширина, 18 м. дължина, 2.80 м. височина - 3 000 лв.

- 6 м. ширина, 20 м. дължина, 2.80 м. височина - 3 250 лв.

- 6 м. ширина, 24 м. дължина, 2.80 м. височина - 3 750 лв.

- 6 м. ширина, 30 м. дължина, 2.80 м. височина - 4 510 лв.


Цената е с включен монтаж.

Доставката е 0,50 лв./ 1 км.

Заплащането се осъществява след монтажа или доставката!

Възможна е дължина по Ваш избор и цена без включен монтаж.