ШИРИНА 4М.
 - 4 м. ширина,  6 м. дължина, 2.70 м. височина - 1170 лв. 
 - 4 м. ширина,  8 м. дължина, 2.70 м. височина - 1390 лв. 
 - 4 м. ширина, 10 м. дължина, 2.70 м. височина - 1610 лв.
 - 4 м. ширина, 12 м. дължина, 2.70 м. височина - 1 830 лв. 
 - 4 м. ширина, 14 м. дължина, 2.70 м. височина - 2 050 лв. 
 - 4 м. ширина, 16 м. дължина, 2.70 м. височина - 2 270 лв. 
 - 4 м. ширина, 18 м. дължина, 2.70 м. височина - 2 490 лв. 
- 4 м. ширина, 20 м. дължина, 2.70 м. височина - 2 710 лв. 
Цената е за пълен комплект оранжерия с  включен монтаж! 
 Доставката е 0,50 лв./ 1 км. 
 Заплащането се осъществява след монтажа или доставката! Възможна е дължина на Ваш избор и цена без включен монтаж!