Адрес: ул. Александър Стамболийски 96, 7051 Червена вода

Телефон:( +359) 884 671 711

e-mail: proficink@abv.bg