Профицинк Производство, монтаж и доставка на оранжерии!

Контакти

Галерия

 

 

    Модел 8 м. ширина е възможна в следните варианти и цени:

- 8 м. ширина, 15 м. дължина, 3.50 м. височина- 1600 лв.

- 8 м. ширина, 20 м. дължина, 3.50 м. височина- 2000 лв.

- 8 м. ширина, 25 м. дължина, 3.50 м. височина- 2400 лв.

- 8 м. ширина, 30 м. дължина, 3.50 м. височина- 2800 лв.

- 8 м. ширина, 35 м. дължина, 3.50 м. височина- 3200 лв.

- 8 м. ширина, 40 м. дължина, 3.50 м. височина- 3600лв.

- 8 м. ширина, 50 м. дължина, 3.50 м. височина- 4000 лв.

 

   Цената е с включен монтаж заплащането се осъществява след монтажа или доставката!

model8m1
model8m1 model8m1
model8m2
model8m2 model8m2
model8m3
model8m3 model8m3
model8m4
model8m4 model8m4
model8m5
model8m5 model8m5
model8m6
model8m6 model8m6
model8m7
model8m7 model8m7
model8m8
model8m8 model8m8
model8m12
model8m12 model8m12
model8m13
model8m13 model8m13